رئیس سازمان محیط زیست پس از برگزاری جلسه کمیته احیای تالاب ها در انزلی از وضعیت تالاب انزلی نیز بازدید کرد.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان