به گزارش لنگرخبر، سرپرست اداره منابع آب شهرستان لنگرود گفت: با گزارشی مبنی بر ۲ مورد تصرف غیرمجاز زمین‌های بستر رودخانه و محصور کردن آن با فنس در روستای بلوردکان بخش اطاقور این شهرستان، کارشناسان این اداره به همراه نیروی پلیس به محل اعزام شدند.

قربانعلی پورمسیب با اشاره به ضرورت حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از تصرف غیرمجاز زمین‌های حریم آبی، افزود: زمین‌های تصرف شده به مساحت ۴ هزار و ۲۰۰ مترمربع با دستور مقام قضایی آزاد و آثار تصرف جمع آوری شد.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان