فومن- ارزیابان یونسکو به منظور بررسی روند و وضعیت ثبت جهانی ماسوله در این شهر تاریخی حضور یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز چهارشنبه ارزیابان یونسکو برای بررسی روند ثبت جهانی ماسوله در این شهر تاریخی حضور یافته اند.

گفتنی است «نعیمه احمد بن قاری» نماینده یونسکو و هیئت همراه او از امروز ششم تا یازدهم مهرماه از منظر فرهنگی تاریخی ماسوله را بازرسی می کنند تا پس از ارزیابی، پرونده این شهر تاریخی برای ثبت جهانی در سازمان یونسکو مطرح شود.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان