به گزارش لنگرخبر،  روز چهارشنبه طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان، محمود اسکندری دیارجان به عنوان شهردار اطاقور معرفی شد.

شهردار جدید اطاقور با قدردانی از اعتماد اعضای شورا، حضور مردم و مسئولان در این مراسم گفت: امیدوارم که در آزمون مسئولیت سربلند بیرون بیایم و جواب اطمینان اعضای شورای ششم را به درستی پس بدهم.

محمود اسکندری دیارجان با تاکید بر اینکه امیدوارم در پایان مسئولیت از من به نیکی یاد شود، افزود: رضایت مردم یکی از بزرگترین موهبت ها است.

وی در پایان با قدردانی از عملکرد شهرداران سابق و اعضای سابق شورا گفت: امیدوارم با مدیریت درست منابع قدمهای بزرگی برای اطاقور بردارم.


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان