ناصر رنجبر سرپرست شهرداری شلمان در خصوص فعالیت در حوزه جمع آوری زباله و راهکارهای انجام شده توسط شهرداری در خصوص کاهش زباله در مصاحبه با لنگرخبر توضیحاتی را ارایه داد.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان