رشت- فرماندار رشت با تأکید بر تعمیر اصولی و بهسازی بناهای تاریخی این شهر گفت: تنوع و تعداد جاذبه های گردشگری رشت زمینه ساز ایجاد اشتغال و کسب درآمد پایدار برای شهرستان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امام پناهی صبح سه شنبه در جلسه بررسی فرصت های سرمایه گذاری گردشگری شهرستان رشت با تاکید بر اهمیت شناسایی تهدیدها، فرصت ها و موانع سرمایه گذاری در حوزه گردشگری شهری و روستایی اظهار داشت: انجام طرح های مطالعاتی و برگزاری همایش ها و نمایشگاه های تخصصی با هدف معرفی ظرفیت های مناسب به بخش خصوصی، افزایش رفاه و تقویت سبد اقتصادی خانوار در جامعه میزبان را در پی خواهد داشت.

امام پناهی با اشاره به اینکه توجه بیشتر به جاذبه های کمتر دیده شده شهرها در توسعه صنعت گردشگری رویکردی نوین محسوب می شود، اظهار داشت: همانند بسیاری مناطق جهان که توریسم سهم عمده ای در تأمین و تحقق بودجه را به خود اختصاص داده تنوع و تعداد جاذبه های گردشگری شهری و روستایی رشت نیز می تواند با خلق مشاغل و فرصت های جدید، به منبع اصلی درآمد پایدار شهرستان در تمام ایام سال تبدیل شود.

فرماندار رشت تعمیر اصولی و بهسازی بناهای تاریخی شهر به کمک بخش خصوصی و در امتداد طرح های رونق بخش گردشگری را عاملی برای ماندگاری مسافرین دانست و گفت: اکوتوریسم و تجاری سازی صنایع و تولیدات روستایی نیز از جمله مواردی است که در صورت حمایت، توانایی ایجاد تغییرات محسوس در آینده نیروی کار روستایی را دارد.

وی افزود: با توجه به تأثیر مستقیم توسعه گردشگری در رونق کسب و کار دیگر حوزه ها، حضور فعال در نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری، در دستور کار دستگاه های مرتبط و شهرداری ها قرار گیرد.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان