به گزارش لنگرخبر، پرویز محمدنژاد در گفت و گو با «الف» بیان کرد: ایران از دیر باز تمایل داشت به هاب انرژی منطقه تبدیل شود اما متاسفانه طی این سال‌ها به دلایل گوناگون موفق به دستیابی به این جایگاه نشد؛ با موقعیت فراهم شده وتوسعه‌ی ارتباط با برخی کشورها از جمله روسیه، اکنون زمینه‌ی تبدیل ایران به هاب منطقه فراهم شده است.

ادامه داد: با تلاش‌های دولت و مجموعه وزارت نفت راه سوآپ گاز روسیه از طریق ایران فراهم شده است در حالی که در گذشته فقط ما گاز ترکمنستان را سوآپ می‌کردیم. این کار احتمال رسیدن گاز ایران به اروپا را افزایش می‌دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص قرار دادهای سوآپ در ادامه اشاره کرد: «هاب» انرژی منطقه به معنای بهره برداری از دو جهت است، اینکه ما واسطه انتقال گاز روسیه به سایر کشورها شده و عواید سیاسی و اقتصادی زیادی برای کشور دارد و دیگر اینکه برای مصرف داخل نگرانی‌های گذشته در خصوص ناترازی نیز برطرف می‌شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس همچنین اشاره کرد: درآمدزایی از طریق حق ترانزیت یکی از مزایای قرارداد سوآپ با یک رقم قابل توجه است و می‌تواند در اقتصاد کشور اثرگذار باشد، همچنین هاب انرژی و عبور گاز روسیه از طریق ایران یک ارزش اقتصادی و سیاسی برای کشور است و قطعا نشان دهنده قدرت ایران محسوب می‌شو، بنابراین باید تلاش کرد تا در زمینه‌های دیگر مانند برق، نفت نیز سوآپ برقرار شود. البته در گذشته در خصوص برق تلاش‌هایی صورت گرفت اما به نتیجه نرسید.

وی در ادامه افزود: سوآپ از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی مزیت‌های زیادی برای کشور دارد. قطعا تاریخ فراموش نمی‌کند ایران همواره در گذشته نیز مرکز ترانزیت شرق به غرب بود و اکنون این مرکزیت از شمال به جنوب است و ما مدت‌ها به دنبال چنین جایگاه و فرصتی بودیم.

این نماینده متذکر شد: موضوع کریدور شمال به جنوب که اخیرا از ارتباطاتی که با کشورهای همسایه ایجاد شده برای ما بسیار حائز اهمیت است و مصممیم تا این اتفاق به صورت دقیق و با برنامه ریزی مناسب در آینده‌ای نه چندان دور محقق شود.

این نماینده در پایان در خصوص امکان راه‌یابی ایران به بازار گاز اروپا نیز بیان کرد: مسیر انتقال گاز از روسیه به ایران و سپس ارمنستان آمده است و قطعا این راه برای ورود گاز این گاز به اروپا موثر است. البته از مسیر ترکیه نیز می‌توان به اروپا گاز منتقل کرد و گام اول هم برداشته شده است.

پایان پیام/

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان