به گزارش لنگرخبر، چندی پیش در صفحه اینستاگرام لنگرخبر سوالی مبنی بر خدمات جلالی به عنوان فرماندار لنگرود در طی یک سال گذشته از انتصابش منتشر شد که تعدادی از شهروندان مطالب کوتاهی را بیان کردند که تصویر نظر شهروندان در پایین آمده است.

شهروندانی که نظرات خود را بیان کردند از اقشار مختلف کارمند، بازاری، مطالبه گر و دیگر اقشار هستند.

برداشت شما درخصوص مطالب منتشر شده چیست؟


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان