در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

رشت-مسئول فضای مجازی سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه نهادهای فرهنگی جزیره ای کار می کنند، گفت: در فروردین ماه امسال چند مسئله اولویت دار فرهنگی گیلان مطرح شده که کمتر به آن پرداخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد ستوده پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی گیلان با بیان اینکه یکی از چالش های نظام در سال های اخیر فرهنگ است، اظهار کرد: اولویت های فرهنگی ما مشخص نیست و اگر اولویتی هم مشخص شود، مدنظر نهادهای فرهنگی نیست.

مسئول فضای مجازی سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه نهادهای فرهنگی جزیره ای کار می کنند، افزود: در فروردین ماه امسال، چند مسئله اولویت دار فرهنگی اعلام شد که کمتر به آن پرداخته شد.

وی با تاکید بر جلوگیری از عملکرد جزیره ای نهادهای فرهنگی بیان کرد: بزرگترین گره ارتباطی ما با مردم این است که نمی توانیم آنها را اقناع کنیم.

ستوده با بیان اینکه ساختار سازی جدید باید با توجه به اقتضائات عصر جدید دیده شود، افزود: حکمرانی دیجیتال شیوه حکمرانی را در دنیا تغییر می دهد و در شرایط فعلی باید حاکمیت بر طبق ساختار دیجیتال دیده شود.

وی با اشاره به اینکه پیشرفت های تکنولوژی باید منطبق بر ساختارهای فرهنگی باشد، تصریح کرد: اگر هوشمندسازی نهادهای فرهنگی انجام نشود همچنان مشغول تجربه دیگران خواهیم بود.


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان