در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

رودبار- سرپرست جهاد کشاورزی رودبار از فعالیت ۳۴ صندوق اعتبارات خرد محلی ویژه زنان روستایی در این شهرستان خبر داد و گفت: این صندوق ها زمینه اشتغال پایدار در روستاها را فراهم می کنند.

حمید مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت توسعه اشتغال زنان روستایی، اظهار کرد: عدم دسترسی به منابع مالی اعتباری یکی از موانع مهم توسعه فعالیت های زنان روستایی است که کار را در این بخش سخت کرده است.

وی از تشکیل صندوق خرد برای استفاده آسان و سریع زنان روستایی و عشایری خبر داد و افزود: این صندوق بسترهای دریافت تسهیلات کم بهره را برای بانوان روستایی جهت گسترش اشتغال فراهم می کند

سرپرست جهاد کشاورزی رودبار با بیان اینکه تسهیلات به بانوان شاغل روستایی برای انجام فعالیت های کشاورزی و تولیدی و با اولویت فعالیت های گروهی پرداخت می شود، به تشریح چگونگی روند پرداخت تسهیلات در صندوق خرد بانوان پرداخت و اضافه کرد: بانوان روستایی و عشایری با سپرده گذاری سرمایه ای بسیار ناچیز و ضمانت زنجیره ای بین اعضای گروه، تسهیلات دریافت می کنند.

مهدوی، ایجاد صندوق خرد محلی را از مهمترین فعالیت های ترویجی مدیریت جهاد کشاورزی در بخش زنان روستایی برشمرد و بیان کرد: این اقدام با هدف اشتغال و کارآفرینی زنان روستایی و ایجاد درآمد پایدار انجام می شود.

وی با بیان اینکه فعالیت های تولیدی زنان نقش مؤثری در بقا، افزایش درآمد، رفاه و آسایش خانوار روستایی دارد، افزود: بهبود وضعیت تغذیه، بهداشت، جلوگیری از مهاجرت بی رویه، افزایش سواد و ارتقای منزلت اجتماعی خانوار روستایی ازجمله نتایج اشتغال بانوان روستایی است که با آموزش نحوه تشکیل صندوق های خرد برای زنان روستایی، می توان امر را گسترش داد.

سرپرست جهاد کشاورزی رودبار از فعالیت ۳۴ صندوق اعتبارات خرد محلی ویژه زنان روستایی در این شهرستان خبر داد، بیان کرد: این صندوق ها زمینه اشتعال پایدار در روستاها را فراهم می کنند.

مهدوی از معرفی ۲۵ صندوق خرد محلی جهت دریافت تسهیلات به صندوق کار فرینی امید خبر داد و اضافه کرد: از تعداد ۲۵ صندوق خردمحلی، ۱۸ صندوق جهت دریافت تسهیلات اقدام کردند که در سال گذشته فقط ۱۶ صندوق موفق به دریافت تسهیلات از صندوق کار آفرینی امید شده اند.


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان