4 ایستگاه از خط 6 متروی تهران شامل ایستگاه های بوستان لاله، خیابان کارگر، میدان شهدای هفتم تیر و میدان حضرت ولیعصر(عج) به بهره برداری خواهد رسید.

4 ایستگاه از خط 6 متروی تهران شامل ایستگاه های بوستان لاله، خیابان کارگر، میدان شهدای هفتم تیر و میدان حضرت ولیعصر(عج) به بهره برداری خواهد رسید.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان