رئیس جمهور گفت: افتتاح امروز که بهره برداری از 5 ایستگاه و 11 کیلومتر است، مایه سهولت مردم در رفت و آمد خواهد شد و گفته شد "خطوط 8 و 9 و 10 مترو نیز در دستورکار است". این نوع گزارش که اقدامات انجام شده و ...

رئیس جمهور گفت: افتتاح امروز که بهره برداری از 5 ایستگاه و 11 کیلومتر است، مایه سهولت مردم در رفت و آمد خواهد شد و گفته شد "خطوط 8 و 9 و 10 مترو نیز در دستورکار است". این نوع گزارش که اقدامات انجام شده و برنامه ها بیان شود، امیدبخش است.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان