در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

ویدیو / تکاپوی مردم برای خرید شب عید

۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۱۳:۰۰ کد خبر: 182004
از چند روز مانده به شبِ سال نو در شهرهای مختلف کشور، تکاپوی مردم برای خرید مایحتاج و ضروریات شبِ سال نو از یک سو و تعویض برخی وسایل قدیمی خانه طبق سنتِ قدیمی ها از سوی دیگر، خیابان های شهرها را به ماراتنی ...

تصویربردار: یزدان قربانی، اسماعیل گلرخ / تدوینگر: اسماعیل گلرخ


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان