مدیر مؤسسه ماح (ما ملت امام حسینیم)، توضیحاتی درباره شناسایی این گروه توسط رژیم صهیونیستی و بازتاب اثر سلام فرمانده در خارج از کشور داد.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان