عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ارائه توصیه های تغذیه ای برای حفظ سلامتی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان پرداخت.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ارائه توصیه های تغذیه ای برای حفظ سلامتی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان پرداخت.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان