ویدیو / کوچه های آشتی کنان!

۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۰۷:۰۰ چاپ کد خبر: 182139
یزد کهنسال، نخستین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی دنیا، جایی میان کویر لوت و دشت کویر، یعنی خشک ترین مناطق ایران قرار دارد. جبر طبیعت، کمک کرد تا نخستین ساکنان این شهر، با طبیعت سرسخت از در دوستی درآیند. این ...

تصویربردار: مسعود زارع / تدوینگر: امین نصراللهی

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان