بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره سیاستی انگلیس را به ۴.۲۵درصد رساند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، کمیته سیاست پولی با رای ۷ به ۲ به نفع افزایش نرخ بهره، نرخ بهره سیاستی را با ۰.۲۵واحد درصد افزایش به ۴.۲۵درصد رساند. این افزایش به دلیل جهش غیرمنتظره نرخ تورم انگلیس به ۱۰.۴درصد در فوریه قابل انتظار بود. کمیته سیاست مالی بانک مرکزی انگلیس، پس از شکست‌های بانکی اخیر در آمریکا و سوییس، شبکه بانکی این کشور را مقاوم ارزیابی کرده است.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان