معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اخبار منتشر شده درباره پرداخت نشدن معوقات رتبه بندی را تکذیب کرد.

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش اخبار منتشر شده درباره پرداخت نشدن معوقات رتبه بندی را تکذیب کرد.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان