دادستان گیلان در خصوص شرایط جدید برای بهره مندی شهروندان ساکن آپارتمان های فاقد پروانه از امتیازات رفاهی آب، برق و گاز را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، سید مهدی فلاح میری امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به بهره مندی شهروندان ساکن آپارتمان های فاقد پروانه از امتیازات رفاهی اظهار کرد: واحدهای مسکونی فاقد پروانه که از نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها؛ موازین فنی، شهرسازی و کاربری مربوطه رعایت شده و حکم به پرداخت جریمه صادر و احکام صادره قطعیت یافته و در نتیجه مانع قانونی جهت اعطای انشعاب وجود نداشته باشد، دستگاه های مسؤول ارائه خدمات، با توجه به تعیین تکلیف قانونی این املاک نسبت به واگذاری انشعاب، مطابق موازین قانونی اقدام کنند. 

به گفته دادستان گیلان، با توجه به بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور تعیین تکلیف ساختمان ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آن ها در کمیسیون مذکور منجر به صدور رأی قطعی قلع و قمع شده، شهرداری رشت با قید فوریت نسبت به اجرای مفاد قانون مذکور اقدام کند. 

وی با اشاره به اینکه شهرداری رشت در این خصوص اقدام قانونی کند، افزود: شهرداری رشت ظرف حداکثر سه ماه، آمار کلیه آراء قطعی موضوع این قانون که مستحدثات مورد اشاره را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید می کند را پس از احراز مالکیت مالک، تهیه و جهت طرح در جلسه بعدی شورای حفظ حقوق بیت المال به دبیرخانه شورا تقدیم کند. 

پایان پیام/۸۴۰۰۸

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان