سی و ششمین مقاله از معرفی «مجموعه مقالات اقتصادی به زبان ساده» به «هر یک دلار یارانه نقدی چند دلار درآمد ایجاد می کند؟ نوشته دنیس ایگر، جوآنس هاشوفر، ادوارد میگوئل، پائول نیاوس ل و مایکا واکر اختصاص ...

سی و ششمین مقاله از معرفی «مجموعه مقالات اقتصادی به زبان ساده» به «هر یک دلار یارانه نقدی چند دلار درآمد ایجاد می کند؟ نوشته دنیس ایگر، جوآنس هاشوفر، ادوارد میگوئل، پائول نیاوس ل و مایکا واکر اختصاص دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین، وقتی پول نقد به اقتصاد تزریق کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا این پول به صورت یک به یک به شاخص‌های کل مانند تولید ناخالص داخلی اضافه می‌شود و یا یک اثر ضریب فزاینده وجود دارد؟ تخمین این ضرایب برای چندین دهه از اهمیت اقتصادی کلیدی برخوردار بوده و برای ارزیابی سیاست‌هایی با هدف تحریک اقتصاد بسیار مهم است.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان