رئیس دانشگاه پیام نور لرستان گفت: فرهنگ فاخر ایرانی - اسلامی از فراخ ترین سراپرده های فرهنگی تاریخ تمدن بشر است.

عزت اله سپهوند با اشاره به سومین جشنواره سراسری «اقوام ایران زمین» که توسط جهاد دانشگاهی لرستان و با مشارکت دانشگاه لرستان برگزار می شود، در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: ایران آئینه تمام نمای "وحدت در عین کثرت" انسان هایی است که اگرچه از تیره ها و تبارهای متکثر گرد هم آمده اند اما هم در "توحید" به "وحدت" رسیده اند هم "کثرت" آنها با هدف الهی "معرفت" همراه بوده است.

وی ادامه داد: این نکته ای است که بهترین مبنای عقیدتی آن را می توان در کتاب آسمانی به ویژه در آیه ۱۳ سوره حجرات آن جا که پروردگار هستی در یک خطاب عام جهانی می فرماید: «یاایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم قبائل و شعوبا لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم» بنابراین نفْسِ تنوع و تکثر، ذاتی خلقت است اما وقتی مبنا، نه خودمحوری، بلکه خدامحوری باشد این اختلاف نژادها و رنگ ها و زبان ها و... در ساحت توحید و وحدت رنگ می بازد.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان اضافه کرد: در این میان ایران ما که به قول حکیم نظامی؛ "همه عالم تن است و ایران دل" بر چنین اساس و استوانه اعتقادی خداباورانه ای یکی از زیباترین و زیبنده ترین آئینه های وحدت در عین کثرت در طول تاریخ تمدن بشر بوده و هست و خواهد بود.

وی افزود: فرهنگ فاخر ایرانی - اسلامی، یکی از فراخ ترین سراپرده های فرهنگی تاریخ تمدن بشر است.

سپهوند بیان کرد: یکی از اصلی ترین ستون های اصلی این خیمه بزرگ،یکتاپرستی و نهایتاً دین مبین اسلام است و دیگری زبان و ادبیات فارسی است که میراث مشترک همه تیره های قوم بزرگ ایرانی است.

این مسئول بیان کرد: خرده فرهنگ های ایرانی و سایر گونه های زبانی و ادبی و...، طناب ها و تیرک های کناری این سراپرده فراخ و فراگیرند که به پایایی و مانایی این خیمه هماره برافراشته کمک کرده و می کنند و خواهند کرد.

وی گفت: بدون تردید غرب برای تلقین استیلای فرهنگی خود، بارها به چهره مبارک این "وحدت در عین کثرت ایرانیان" چنگ انداخته و هنوز هم به امید ایجاد تفرقه چنگ می اندازد؛ غافل از اینکه به قول مولوی؛ "جان گرگان و سگان از هم جداست متحد جان های خوبان خداست" برمبنای آنچه آمد؛ اساسا هویت ایرانی- اسلامی ما، بر مبنای چهار رکن "توحید"، "وحدت"، "کثرت" و "معرفت" قوام یافته و تکامل پیدا کرده است.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان بیان کرد: در ذات این هویت ملی، تنوع و تکثر قومی و زبانی و... ایرانیان در قاب "توحید و وحدت" نشسته و به جامعه جهانی و تمدن بشری عرضه شده و همین راز بزرگ همزیستی و همگرایی همه ایرانیان در طول تاریخ بوده است.

سپهوند اضافه کرد: این نکته ای است که وقوف، اشراف و اعتراف به آن می تواند به عنوان مبنایی ترین فلسفه هرنوع کنشگری برای تقویت هویت ایرانی - اسلامی با وجود تنوع و تکثر خرده فرهنگ های ایرانی مطمح نظر و ملاک عمل قرار بگیرد.

انتهای پیام 

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان