رییس مجلس گفت: قالیباف: برنامه هفتم توسعه باید متفاوت تر از ۶ برنامه قبلی باشد. محمدباقر قالیباف رییس مجلس در گفتگوی زنده تلویزیونی گفت: برنامه هفتم توسعه تا ۲ هفته دیگر آماده شده و به مجلس ارسال می شود. ...

رییس مجلس گفت: قالیباف: برنامه هفتم توسعه باید متفاوت تر از ۶ برنامه قبلی باشد. محمدباقر قالیباف رییس مجلس در گفتگوی زنده تلویزیونی گفت: برنامه هفتم توسعه تا ۲ هفته دیگر آماده شده و به مجلس ارسال می شود. قالیباف افزود: برای رشد اقتصادی، مهار تورم و رشد نقدینگی و یا بحران آب و بحران صندوق های بازنشستگی باید چاره اندیشی شود
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان