رییس مجلس گفت: به دلالانِ مسکن، ارز و خودرو مالیات سنگین تعلق می گیرد. محمدباقر قالیباف رییس مجلس تصریح کرد: کسی که در کمتر از ۳ ماه ۴۰ خانه خریدوفروش می‌کند چرا باید مثل بقیۀ مردم مالیات بدهد؟

رییس مجلس گفت: به دلالانِ مسکن، ارز و خودرو مالیات سنگین تعلق می گیرد. محمدباقر قالیباف رییس مجلس تصریح کرد: کسی که در کمتر از ۳ ماه ۴۰ خانه خریدوفروش می‌کند چرا باید مثل بقیۀ مردم مالیات بدهد؟
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان