مرد جوان زیر تیغ جراحی در یکی از بیمارستان های معروف تهران، به کام مرگ فرو رفت.

مرد جوان زیر تیغ جراحی در یکی از بیمارستان های معروف تهران، به کام مرگ فرو رفت.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان