در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

ایتنا - قائم مقام سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: باید این ماینرها را به صاحب کالا مسترد کنیم چراکه حسب حکم مقام قضایی حکم برائت گرفته اند و قاضی تشخیص داده که این کالاها قاچاق نبوده اند.


صاحب حجتی،قائم مقام سازمان اموال تملیکی، درباره تعیین تکلیف ماینرهای موجود در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: حدود ۱٣٠ هزار دستگاه ماینر در سازمان اموال تملیکی وجود دارد که بخشی از آن‌ها با رای برائت و حکم قضایی استرداد شد.

وی ادامه داد: باید این ماینرها را به صاحب کالا مسترد کنیم چراکه حسب حکم مقام قضایی حکم برائت گرفته‌اند و قاضی تشخیص داده که این کالاها قاچاق نبوده‌اند.

به گزارش ایتنا از ایلنا، قائم مقام سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه تحویل ماینرها شروطی دارد، گفت: یکی از موضوعاتی که برای تحویل این ماینرها مواجه هستیم این است که باید از تحویل گیرندگان تعهد کتبی اخذ شود که این ماینرها را در مزارع شخصی خود استفاده می‌کنند و از جریان برق عمومی کشور استفاده نخواهند و خودشان تولید انجام دهند.

حجتی افزود: یکسری موضوعات و استانداردهایی که مد نظر وزارت نیرو است را رعایت کنند و باید متعهد به اجرای این موارد شوند تا ماینرها به افراد تحویل داده شود. 

وی تاکید کرد: با وزارت نیرو نیاز به هماهنگی بیشتری داریم تا این ماینرها تعیین تکلیف شوند و چارچوب مشخص شود.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان