در ماه های گذشته مقامات عالی رتبه کشور، به ویژه رییس قوه قضاییه به ابطال نادرست برخی از مهم ترین و موفق ترین واگذاری های کشور اشاره کرده اند. محسنی اژه‌ای در یکی از اظهارات خود به صراحت درباره ...

در ماه های گذشته مقامات عالی رتبه کشور، به ویژه رییس قوه قضاییه به ابطال نادرست برخی از مهم ترین و موفق ترین واگذاری های کشور اشاره کرده اند. محسنی اژه‌ای در یکی از اظهارات خود به صراحت درباره فسخ‌ قراردادهای دولت با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌گوید: «اگر اشکال و ایرادی هم وجود دارد باید به جای فسخ، اصلاح بکنیم.» چنین اظهاراتی از سوی رییس قوه قضاییه چه تاثیری در جلب دوباره اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و رونق بخشیدن به اقتصاد کشور دارد؟
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان