قلعه حاج وکیل در شهر اراک از بناهای ساخته شده در دوره ناصرالدین شاه قاجار و همزمان با فعالیت کمپانی زیگلر در راستای تولید و صادرات فرش سلطان آباد برای آن کمپانی ساخته شده است. در این موزه آثار شاخص ...

      

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان