در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

به گفته بانک مرکزی طی سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ میزان مداخله بانک مرکزی به نرخ بازار در بازار غیر رسمی بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، بانک مرکزی با انتشار این جدول از آن به عنوان مداخله فعال در تثبیت نرخ ارز در جهت محدود نمودن نوسانات یاد کرده است. به گفته بانک مرکزی طی سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ میزان مداخله بانک مرکزی به نرخ بازار در بازار غیر رسمی بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار بوده که از این رقم بیش از ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مربوط به اسکناس و ۴۲ و نیم میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است. بانک مرکزی از طریق فروش بخشی از ارزی که دولت به او می‌دهد با مداخله در بازار در جهت کاهش نوسانات نرخ ارز عمل کرده و همچنین از افزایش قابل توجه پایه پولی جلوگیری می کند. این در شرایطی است که هر چند مداخلات فعالانه سیاستگذار ارزی برای کاهش نوسانات ارزی حول روند بلندمدت منطقی است، اما بسیاری از این مداخلات فاقد اثر لازم بوده و منجر به آتش زدن دارایی‌های ارزی کشور شده است. به عنوان مثال در شرایطی که در سال ۹۶ نرخ ارز برای چندین سال در محدوده ۳۵۰۰ تومان سرکوب شده بود، مداخلات عظیم بیش از ۱۸میلیارد دلاری فاقد توجیه منطقی بوده و صرفا آتش زدن منابع ارزی کشور بود.

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان