سیدمحمد بهشتی درحالی که از نسبت سوانح طبیعی و میراث فرهنگی سخن می گفت، با اشاره به زلزله خیز بودن ایران، یادآور شد: باید پذیرفت که بحران یک امر اجتناب ناپذیر است و همیشه باید خود را برای سیل و زلزله ...

به گزارش ایسنا، نشست «میراث فرهنگی ناملموس و مسئولیت اجتماعی در مواجهه با حوادث و سوانح» یکشنبه ۲۲ مرداد ماه به مناسبت روز ملی تشکل ها و مشارکت اجتماعی، در پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار شد.

در این نشست که  نمایندگان اجتماعات محلی، سمن ها، گروه ها و افراد مرتبط دولتی و غیردولتی و متخصصان بین المللی ایرانی و غیرایرانی در حوزه میراث فرهنگی ناملموس، مسؤولیت اجتماعی و متخصصانی در فازهای مختلف مدیریت بحران حضور داشتند، سید امیرحسین گرکانی ـ رییس پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی ـ گفت: با جمعی از سمن ها و انجمن ها گرد هم آمدیم و توانستیم آیین نامه ای با عنوان «تشکل های مردمی، داوطلبین و بخش خصوصی در مدیریت حوادث و سوانح» را پس از سه سال تلاش مصوب هیأت وزیران کنیم؛ لذا چنین نشست هایی اثربخش است و می توانیم بر خروجی این نشست ها امیدوار باشیم که به مدیریت کارآمدتر در نظام مدیریت بحران کشور کمک کند. 

گرکانی سپس با مطرح کردن چندین سوال از حاضران نشست درخواست کرد که در طول این نشست به این پرسش ها پاسخ داده شود، از جمله این که:

«۱. در این شرایطی که در بحران میراث فرهنگی ناملموس هستیم و دچار چالش هایی شدیم و آنقدر که باید نتوانستیم مانند دیگر کشورها از جله هند به آن ها بپردازیم، اثربخشی این نشست چقدر است تا به روزهای بهتر امیدوار باشیم؟

٢. مسؤولیت اجتماعی ما در مواجهه با میراث فرهنگی ناملموس خصوصا در شرایط بحرانی و اضطراری که با عدم قطعیت و آزمون و خطاهایی روبه رو و کمتر برنامه پذیر هستیم، چیست؟  از این میراث چگونه می توانیم نگهداری کنیم و کشورهای مختلف در این حوزه چه کردند؟  

٣. نسل های آینده درباره ما چه قضاوتی دارند و پاسخ ما به آن ها چیست؟ ما چگونه می توانیم در آینده پاسخگوی آن ها باشیم؟ در حفاظت از میراثی که از نسل گذشته برای ما به جا مانده است، فارغ از حوادث و سوانح چه کردیم؟

۴. ما در کشوری زندگی می کنیم که بیش از ۸۰ هزار واحد صنعتی، ۶ هزار و ۶۰۰ نقطه معدنی فعال داریم، با وجود این معادن و سود سرشاری که دارند، چه تکلیفی دارند؟ چرا سکونتگاه های اطراف آن ها در فلاکت است؟ پاسخ ما به این وضعیت چیست؟»

او ادامه داد: پاسخ به این این پرسش ها کمک های ما در شرایط بحران است. هنوز نتوانستیم برای مسؤولیت اجتماعی، شرکتی و یا ضوابط و آیین نامه های مشخصی تعریف کنیم، در حالی که می توانیم آن ها را با یک نگاه حمایتی مکلف به حضور در کنار مردم کنیم. قطعا مسؤولیت اجتماعی، تجلی از میراث ناملموس این سرزمین بوده و ما در گذشته خود این مسؤولیت اجتماعی را به طرق مختلف در فرهنگ سرزمین داشتیم و الان کمرنگ شده است. 

اهمیت پاسداری از میراث ناملموس در مواجهه با سوانح و حوادث طبیعی 

آتوسا مومنی ـ رییس مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو ـ در ادامه این نشست گفت: جهان در مواجهه با تغییرات اقلیمی، گرم شدن زمین و سوانح ناشی از آن، قرار گرفته است و این مواجهه بایستی، مواجهه ای درست باشد تا تنفس و حیات زمین و منابع موجود در آن و ارزش های انسانی در این خزانه ارزشمند تداوم پیدا کند و برای نسل آتی هم مهیا باشد. همانطور که آقای گرکانی گفتند، مسؤولیت اجتماعی تجلی از میراث های فرهنگی ناملموس ما ایرانی هاست. شاید در دیگر نقاط دنیا هم این طور باشد، ولی ما به آن مدعی هستیم، چون از دیرباز جزو فرهنگ لاینفک ما بوده و با آن زیستیم و تجربه کسب کردیم و قرار است این سخاوتمندی در حوزه مسؤولیت اجتماعی را از طریق تجلیات میراث ناملموس انتقال دهیم.  

او افزود: یکی از دغدغه هایی که تمام کشورهای صاحب هویت در جهان دارند، چگونگی مواجهه با تغییرات اقلیمی است و ما در نظر داریم از پایگاه میراث ناملموس به این معقوله بپردازیم. قبل از آن باید تعریفی از میراث ناملموس داشته باشم، به آن دست از میراث هایی که زنده هستند و به دانش ها، مهارت ها، رسوم، نمایش ها اصطلاحات و ابزاری و مصنوعاتی که به گونه ای با آن ها در ارتباط هستند، میراث ناملموس می گویند و جوامع و گروه آن را به عنوان میراث خودشان می شناسند و آن را  از نسلی به نسل دیگر پیوسته انتقال می دهند و در پاسخ به محیط آن را بازآفرینی می کنند و مهم تر از همه، این که احترام به تنوع فرهنگی را ترویج می کنند، اما در پس این تعریف معیارهایی نیز وجود دارد و باید طبق کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو میراث ناملموس باید متضمن حفظ حقوق بشر، پایبند به ضرورت احترام متقابل میان جوامع، گروه ها و افراد و منطبق بر اصول توسعه پایدار باشد. 

مومنی در ادامه اظهار کرد: تعریف من در مقابل میراث ناملموس از سوانح طبیعی این است که رخدادهای بسیار بزرگ، پیش بینی ناپذیر که به صدمات وحشتناک و ویران کننده ای منجر می شوند و در سطوح مختلفی اتفاق می افتند، مانند آتش فشان، زلزله سیل و کرونا. یقینا بهره برداری بی رویه از زمین و منابع آن و توسعه نسلی می تواند علت بروز این سوانح باشد و پیامدهایی هم مانند نابسامانی و آنومی طبیعت، ناتوانایی به نیازهای جامعه به وجود می آید.

او درباره اهمیت پاسداری میراث ناملموس در بروز سوانح طبیعی اظهار کرد: در بروز سوانح و حوادث، پاسداری از میراث ناملموس برای ما مهم است، اما پاسداری به منظور بهره گیری از میراث ناملموس در راستای پاسخگویی به انسان و طبیعت است. بنابراین جا  دارد که برای پاسداری از آن نگران باشیم. جنس میراث ملموس و ناملموس متفاوت است، یکی از نوع کالبدی است و ضرورت دارد که بر اساس قوای جسمی و دانش آن را بسازیم، اما برای بخش دیگر مستندی وجود ندارند، در قلب و روح و ذهن استان حک شده و در میان انگشتان او به صورت مهارت قابل انتقال است. اگر ناقل این پدیده در بحران و سوانح از بین برود چه چیزی برای ما باقی می ماند، جز زمین آسیب دیده بدون درمانگری. اینجاست از کلمه پاسداری از میراث ناملموس استفاده می کنیم و به آن بها می دهیم. 

مومنی تاکید کرد: در چنین شرایطی یقینا باید به قدرت نرم فرهنگ در بازآفرینی، تاب آوری و انعطاف پذیری تمسک کنیم؛ چراکه فرهنگ مخزن یک حافظه جمعی است. هویت مردم و توانایی آن ها در خلق هنر و دانش به عنوان سرمایه اجتماعی را داراست. زمانی که در ایران سیل و زلزله اتفاق می افتد منابع دولتی چقدر هستند؟ اینجا نیاز به یکسری حلقه رابط داریم. اینجاست که تشکل های مردم نهاد این نقش را ایفا می کنند و از دانش و میراث خود در این زمینه استفاده می کنند تا کمک های دولتی از راه برسند. بنابراین میراث تنها داشته ماست که می توانیم از آن بهره بگیریم و در نهایت آن را مورد بهره برداری قرار دهیم و در ارتباط با مؤسسه های غیر دولتی که از خود مردم و بیشتر مورد اعتماد مردم هستند، از این میراث استفاده کنیم. پس باید این میراث را شناسایی کنیم و ارتباط درست بین این تشکل ها و مردم ایجاد کنیم.

بپذیرید در سرزمینی بی قرار زندگی می کنید

سید محمد بهشتی ـ رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی که زمانی رییس پیشین ستاد مدیریت بحران در میراث فرهنگی بود و مسؤولیتش در این حوزه ها همزمان با زلزله بم بود، در این نشست تخصصی به وضعیت امروز در مقابله با سوانح طبیعی اعتراض کرد و گفت: ما در این کشور دو پدیده طبیعی را به عنوان سانحه طبیعی می شناسیم که ساری و جاری هستند؛ یکی زلزله و دیگری سیل. در شهر تبریز مسجدی به نام مسجد کبود داریم، این مسجد در اثر زلزله تخریب و بعدها مرمت شده، اما داغ زلزله در نمای این مسجد دیده می شود. این مسجد تقریبا برای ۶۰۰ سال پیش است و در کنار آن سال ها پیش حفاری باستان شناسی انجام شده که در عمق ۱۰ تا ۱۲ متری آن به آثار هزاره دوم قبل از میلاد رسیدند، یعنی تقریبا ۳۶۰۰ سال پیش! و این نخستین آثار زیست در این بستر طبیعی بوده است، یعنی فاصله این ۱۰ تا ۱۲ متر تا کف مسجد کبود پیشینه سه هزار ساله آوار زلزله و رسوب گذاری سیل است. 

او ادامه داد: تبریز یک نقطه زلزله خیز بوده و زلزله یک امر غیر مترقبه نیست، پس اینگونه نیست که ما از سوانح طبیعی بتوانیم فرار کنیم. سرزمین ما بلاخیز است و بی قرار. ما اگر قرار بود از این بی قراری پرهیز کنیم نباید یکجانشین می شدیم؛ چرا که هر نقطه از این ایران همین گونه است. پس باید بپذیریم ایران سرزمینی بیقرار است و نباید پدران خود را مقصر بدانیم که چرا در این نقاط ساختمان ساختند و به خیال خود ما امروز در جای بهتر، بنای بهتری ساختیم، در حالی که آن ها بازار تبریز را ساختند که ثبت جهانی شده و ما فقط زباله های ساختمانی بنا کردیم. 

بهشتی گفت: آخرین زلزله بزرگ تبریز پنج، شش سال قبل از پایان حکومت آقامحمدخان قاجار اتفاق افتاده و خرابی سنگینی را به بار آورده است. پنج شش سال بعد عباس میرزا که ولیعهد بوده به تبریز عزیمت می کند تا تبریز را دوباره بسازد، اما می بیند که تبریز ساخته شده است آن هم توسط مردم زلزله زده و مصیبت دیده، اما چگونه؟ چون این مردم سه هزار و ۶۰۰ سال سابقه و تجربه داشتند. از سال ۱۳۴۰ به بعد بود که حکومت خواسته که شهرهای زلزله زده را بسازد تا قبل از آن، حکومت نقشی نداشت و فقط مردم بودند که این شهرها را بازسازی می کردند، چون سه هزار و ۶۰۰ سال تجربه داشتند.

رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد: یکی از خصوصیات فرهنگی ما از گذشته تا امروز قائمیت به ذات است. تبریز هم در همه امور خصوصا در امر زلزله مظهر قائمیت به ذات است. این موضوع فقط به تبریز اختصاص ندارد و همه شهرهای ما همین خصوصیت را داشته است. در کاشان سه سال قبل از پایان حکومت زندیه زلزله آمد و تقریبا با خاک یکسان شده بود، مردم ظرف ۹ سال کاشان را مانند یک جواهر ساختند. خانه عامری های کاشان یکی از نمونه بناهایی است که بعد از این زلزله ساخته شده، منظور این است که فقط به یک آلونک و سرپناه اکتفا نکرده اند. 

بهشتی بیان کرد: قاعده زیستن در سرزمین بی قرار یعنی نایستادن در برابر این بی قراری و همراه شدن و مدیریت آن. باید پذیرفت که بحران یک امر اجتناب ناپذیر است و همیشه باید خود را برای سیل و زلزله آماده کنیم. تا دهه چهل همه ما در خانه هایمان صندوق خانه داشتیم و برای روز مبادا چیزهای مهم را در آن جا می گذاشتیم. اما از پایان دهه چهل دیگر روز مبادا را درک نمی کنیم، چون فراموش کردیم که در یک سرزمین بی قرار زندگی می کنیم. در سرزمین بی قرار مهم ترین نکته این نیست که ساختمان ها را جوری بسازیم که در برابر زلزله خراب نشود، بلکه مهم ترین نکته تاب آوری است، امروز تاب آوری را به صفر رساندیم. به نظر می رسد مردم در گذشته خیلی توانمندتر بودند، اما چه چیزی را از دست دادیم که امروز این توانمندی را نداریم؟ در حین این که امروز پول و تکنولوژی داریم. 

او اظهار کرد: باید بپذیریم با وجود هوش مصنوعی تکنولوژی ما در سرزمینی بی قرار زندگی می کنیم و همچنان در معرض سوانح طبیعی قرار داریم. کشورهای دیگر سابقه این بی قراری را ندارند، اما تمدن و فرهنگ ما در همین بی قراری به وجود آمده است و فقط باید آن را به یاد بیاوریم. چراکه ایران موفق ترین سرزمین در مواجهه با تغییرات اقلیمی خواهد بود. بنابراین وقتی از نسبت میراث فرهنگی با سوانح صحبت می کنیم، به عنوان امر سپری شده به آن نگاه نکنیم، هر چیزی سپری می شود به جز فرهنگ. 

میراث فرهنگی متغیر وابستۀ بحران طبیعی است

همچنین فاطمه داوری ـ مدیرکل حفظ و احیای بناها و بافت های تاریخی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ در این نشست درباره بازتعریف رابطه میراث فرهنگی و سوانح طبیعی سخن گفت و اظهار کرد: در این عنوان دو مؤلفه میراث فرهنگی و سانحه طبیعی وجود دارد. اگر بخواهیم نسبت به آن ها دقیق تر شویم، از نظر من نه چیزی به عنوان سانحه طبیعی و نه بحران طبیعی داریم، ما پدیده های طبیعی داریم که نحوه مواجهه ما با این پدیده ها، آن ها را در یک موقعیت نامتعادل قرار می دهد که به سانحه یا بحران تبدیل می شود. بنابراین ذاتِ پدیده طبیعی نه فرصت است و نه تهدید. ما در جایگاه نقاط ضعف و قوت فردی و اجتماعی آن را تغییر می دهیم. 

او ادامه داد: توجه جامعه جهانی به موضوع میراث فرهنگی ناملموس تقریبا از کنوانسیون سال ۲۰۰۳ رسمیت پیدا می کند، اما وقتی به پیشینه آن نگاه می کنیم متوجه می شویم که تبیین مفهومی میراث ناملموس خیلی قبل تر از این کنوانسیون بوده و بعد از این کنوانسیون مفهوم مستقل آن مطرح می شود. در حقیقت مفهوم میراث ناملموس در ابتدا آن وجه از دانش، فن و مهارتی است که پشتیبان خلق میراث ملموس ماست.

مدیرکل حفظ و احیای بناها و بافت های تاریخی اظهار کرد: تقریبا تا قبل از آغاز سده اخیر و به ویژه دهه میلادی اخیر، هر جا که از نسبت میراث فرهنگی و سوانح طبیعی صحبت می شده، جامعه جهانی تصورش این بوده که تغییرات اقلیمی به خصوص در دنیای بعد از صنعتی شدن به گونه ای بوده که اصل وجودی میراث فرهنگی را به طور جدی مورد مخاطره قرار می داده است و این بحران های طبیعی هستند که بر وجود و حفاظت میراث فرهنگی تاثیر می گذارند. بنابراین چه وقتی می خواستیم مطالعه کنیم و یا چه وقتی می خواستیم دنبال راهکار و برنامه باشیم از این منظر به موضوع نگاه می کردیم، اما امروز با وجود این که این نگاه محفوظ است، رویکرد جدیدی درباره این نسبت وجود دارد و امروز به دنبال استفاده از ظرفیت های میراث فرهنگی برای چگونگی مواجهه با بحران های طبیعی هستند. 

داوری افزود: تقریبا این رویکرد جدیدی که از سال ۲۰۲۰ توسط ایکوموس به عنوان شورای بین المللی بناها و اماکن تاریخی که نقش پیشران را برای جامعه جهانی در چگونگی مواجهه با میراث فرهنگی و حفاظت آن دارد، خلق شده است، می خواهد به ما یادآوری کند که ظرفیت های دانشی، تجربی و مهارتی در میراث فرهنگی وجود دارد که می توانیم به وسیله آن یاد بگیریم چگونه با طبیعت همسازی و مواجهه صحیح داشته باشیم. برای تبیین این ماجرا دو مصداق می آورم؛ در سال گذشته شعار ایکوموس برای جامعه جهانی، موضوع اقلیم و میراث فرهنگی بوده و شعار امسال تحولات میراث فرهنگی است. در حقیقت رویکرد ایکوموس برای تعیین شعار امسال این بوده که به ما یادآوری کند دنبال اختراع چرخ از ابتدا نباشیم و باید دنبال رشد و انطباق آن با شرایط امروزی باشیم. 

مدیرکل حفظ و احیای بناها و بافت های تاریخی تاکید کرد: تا به حال دو مؤلفه میراث فرهنگی و سوانح طبیعی را داشتیم، در تمام نظام های مطالعاتی، علمی تحقیق و پژوهشی تا امروز سوانح طبیعی به عنوان یک متغیر مستقل و تاثیرگذار و میراث فرهنگی متغیر وابسته یعنی تاثیر پذیر بوده است. این بُعد را نباید فراموش کنیم، اما باید مانند جامعه جهانی به سمت این رویکرد برویم که میراث فرهنگی یک متغیر مستقل و تاثیرگذار است و متغیر وابسته بحران طبیعی است.

«سیاست گذاری در حوزه میراث فرهنگی ناملموس و بهره گیری از مسؤولیت اجتماعی و مدیریت سوانح»، «تجربیات میدانی زیسته در مواجهه با بحران ها» و «سمن ها و مسۀولیت اجتماعی برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در بحران ها» عناوین سه پنلی بود که در ادامه این نشست برگزار شد. 

انتهای پیام 

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان