آژانس در حالی از ایران می خواهد «همکاری بیشتر» در رابطه با افزایش سطح نظارت و بازرسی از فعالیت های هسته ای خود داشته باشد که این نهاد بین المللی هیچ اقدام متقابلی برای اطمینان ایران از رفع کامل ...

به گزارش ایسنا، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود پس از آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس در مقر سازمان های بین المللی در وین گفته است که «دستیابی به تصویر دقیق از برنامه هسته ای ایران بدون فیلم دوربین های نظارتی ضبط شده در ۲ سال و نیم گذشته ممکن نخواهد بود». 

گروسی هم چنین در گزارش پادمانی اخیر خود درباره فعالیت های هسته ای ایران که هفته گذشته در اختیار ۳۵ عضو شورای حکام قرار گرفته است، در بند ۲۶ آورده که «ضروری است ایران دسترسی آژانس به همه داده های ثبت شده موجود را فراهم کند و با آژانس در مورد ترتیبات خاص به منظور پُر کردن شکافت های موجود در دانش آژانس برای دوره هایی که هیچ داده ی ثبت شده ای وجود ندارد، موافقت کند».

در حاشیه نشست روز دوشنبه شورای حکام
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان