«موسسه علوم و امنیت بین المللی» تحلیلی از آخرین گزارش فصلی آژانس درباره اجرای توافق هسته ای و توافق پادمانی در ایران را که در چهارم سپتامبر ۲۰۲۳ (۱۳ شهریور) منتشر شد، در وبگاه این موسسه ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، در این گزارش «دیوید آلبرایت» رئیس موسسه علوم و امنیت بین المللی و بازرس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در تحلیلی از آخرین گزارش فصلی آژانس درباره اجرای توافق هسته ای و توافق پادمانی در ایران آمده است: مقدار اورانیوم غنی شده ۶۰ درصدی که در بازه گزارش دهی اخیر آژانس تولید شده، با وجود بازه زمانی مشابه، حدودا برابر با نیمی از مقدار تولید شده در مدت ارائه گزارش پیشین است. میانگین سرعت تولید از ۹ کیلوگرم (جرم اورانیوم) در ماه به ۴.۳ کیلوگرم رسیده است.

طبق گزارش آژانس، ایران از اواسط ژوئن به بعد، سرعت تولید اورانیوم با خلوص نزدیک به ۶۰ درصد را «تقریبا به دو سوم» کاهش داد که این نشان می دهد در بازه ارائه این گزارش که از اواسط می تا اواسط اوت است، پس از یک ماه تولید کامل، ۲ ماه کاهش تولید وجود داشته است.

با این حال و طبق ادعای آلبرایت، ایران با در اختیار داشتن ۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص ۶۰ درصد و سه یا چهار آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته، توانمندی گریز هسته ای و تولید اورانیوم کافی در حد تسلیحاتی به منظور تولید یک سلاح هسته ای ظرف ۱۲ روز را حفظ کرده است.

طبق ادعای این موسسه، ایران می تواند ظرف مدت یک ماه از گریز هسته ای خود، برای ۶ سلاح هسته ای، ظرف مدت ۲ ماه برای هشت سلاح، ظرف مدت سه ماه برای ۹ سلاح و ظرف مدت چهار ماه برای ۱۰ سلاح اورانیوم غنی شده در سطح تسلیحاتی تولید کند. ذخایر اورانیوم غنی شده ایران با خلوص ۶۰ درصدی، تا ۱۹ اوت، ۱۲۱.۶ کیلوگرم (جرم اورانیوم) یا ۱۷۹.۹ کیلوگرم هگزا فلوراید اورانیوم (جرم هگزا فلوراید) بود.

ایران اخیرا و از زمانی که در نوامبر ۲۰۲۲، غنی سازی اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد را در ۲ آبشار پیشرفته در فردو آغاز کرد، تولید اورانیوم با خلوص نزدیک به ۶۰ درصد را ۲ برابر کرده است. بنابراین، در مدتی ۶ ماهه، از دسامبر ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳، تقریبا دو برابر میانگین مقدار ماهانه در مقایسه با سال پیش انباشت داشته است و حتی اگر قرار باشد تولید اورانیوم با خلوص ۶۰ درصدی را، تماما، تا شش ماه آتی متوقف کند، ممکن است هنوز قادر به رسیدن به میزان تولید سالانه برسد.

آژانس همچنین گزارش کرد که ایران برای تولید ۲۲.۲ کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص ۲۰ درصد، خلوص ۶.۴ کیلوگرم (جرم اورانیوم) از ذخایر اورانیوم غنی شده نزدیک به ۶۰ درصدش را با ترکیب آن با اورانیوم غنی شده نزدیک به ۵ درصد کاهش داد. فرایند کاهش خلوص این میزان از اورانیوم به دلیل این که تا سطح اورانیوم طبیعی یا حداقل نزدیک به ۵ درصد انجام نشد، تاثیری روی بازه زمانی گریز هسته ای نداشت. به طور کلی، نه کاهش سرعت تولید اورانیوم با خلوص ۶۰ درصد و نه کاهش خلوص، وضعیت گریز هسته ای را نه تنها بهبود نبخشید که در واقع، شرایط تشدید هم شد.

ایران به تولید اورانیوم با خلوص ۶۰ درصدی از طریق گازدهی آبشارهای سانتریفیوژها در بخش تحقیقاتی پیلوت و بخش زیرزمینی تاسیسات اتمی فردو با اورانیوم غنی شده پنج درصدی ادامه داد که بخش زیرزمینی این تاسیسات شامل یک آبشار سانتریفیوژهای IR-۶ است که کارکرد آن به آسانی برای عملیات های مختلف تغییرپذیر است. این آبشار بخش اصلی شیوه عملیاتی اعلام نشده در ژانویه بود که آژانس آن را در ژانویه ۲۰۲۳ کشف کرد. این آبشار به یک آبشار IR-۶  دیگر برای تولید اورانیوم با خلوص بالا متصل شده بود و به دنبال آن، آژانس وجود ذرات اورانیوم با خلوص نزدیک به ۸۴ درصد را در محل نمونه برداری این آبشار کشف کرد.

تحلیل آلبرایت می افزاید: آژانس بین المللی انرژی اتمی «توضیح ایران درباره منشا ایران ذرات را پذیرفته» و راستی آزمایی کرده است که هیچ انحرافی در اورانیوم اعلام شده و هیچ انباشت اورانیوم غنی شده با خلوص بیش از ۶۰ درصد رخ نداده است. در عین حال، آژانس به دنبال دسترسی بیشتر و تشدید فعالیت های راستی آزمایی در تاسیسات اتمی فردو بود. آژانس انرژی اتمی در گزارش می ۲۰۲۳ درباره پایبندی ایران به معاهده منع اشاعه تسلیحاتی اتمی(ان پی تی) اعلام کرد که «به منظور نظارت بر سطح غنی سازی اورانیوم با خلوص بالا توسط ایران» در بخش تحقیقاتی پیلوت و بخش زیرزمینی تاسیسات اتمی فردو تجهیزات نظارت بر غنی سازی نصب کرده است. این فعالیت های نظارتی به برجام مرتبط نبوده و پیرو توافق جامع پادمانی ایران با آژانس انجام می گیرند.

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در یک نشست خبری تایید کرد که اطلاعات این تجهیزات نظارتی «دیگر تغییرات» را در سطح غنی سازی بی وقفه اطلاع خواهند داد. آژانس گزارش داد که «ارزیابی این اطلاعات گردآوری شده فعالیت خوب این تجهیزات را تایید می کند». اگرچه، گفت وگوهایی با ایران درباره تنظیمات و تغییرات لازم در روندهای عملیاتی برای فراهم کردن امکان فعالیت آن ها در جریان است.

در گزارش این موسسه آمده که ایران همچنان ۸۳ درصد ذخایر اورانیوم غنی شده ۶۰ درصدی اش و نزدیک به ۸۵ درصد ذخایر اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی اش را در تأسیسات فرآوری اورانیوم اصفهان نگهداری می کند که در آن جا توان تولید اورانیوم فلزی را دارد.

آژانس ارزیابی کرده بود که ایران تا ۱۹ اوت ۲۰۲۳ از ذخایری به میزان ۵۳۵.۸ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی (جرم اورانیوم و به شکل اورانیوم هگزا فلوراید)، برابر با ۷۹۲.۶ کیلوگرم (جرم هگزا فلوراید) در اختیار داشت که نشان دهنده افزایش ۶۴.۹ کیلوگرمی از میزان ۴۷۰.۹ کیلوگرم (جرم اورانیوم) بود. ایران همچنین از ذخایر ۳۳ کیلوگرم (جرم اروانیوم) اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی در دیگر شکل های شیمیایی آن برخوردار بود.

این تحلیل همچنین با اشاره به دیگر بخش های گزارش فصلی آژانس انرژی اتمی می افزاید: میانگین سرعت تولید اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی در تاسیسات فرآوری اورانیوم در اصفهان به میزان کمی افزایش داشت و به میزان ماهانه، ۱۳.۲ کیلوگرم (جرم اورانیوم) یا ۱۹.۶ کیلوگرم (جرم هگزا فلوراید) رسید.

شمار سانتریفیوژهای پیشرفته نصب شده ایران از فوریه ۲۰۲۳، نسبتا ثابت مانده است. حالا میزان کلی آن به حدود ۶ هزار و ۱۰۰ سانتریفیوژ پیشرفته در نطنز و فردو رسیده است که بیشترشان در تاسیسات نطنز نصب شده اند (به نمودار ۱ و ۲ مراجعه شود.)

با احتساب سانتریفیوژهای IR-۱ نصب شده در نطنز و فردو، شمار کلی سانتریفیوژهای نصب شده به حدود ۱۳ هزار و ۳۳۰ سانتریفیوژ می رسد. لازم به ذکر است که بیشتر سانتریفیوژهای پیشرفته مستقر می شوند اما غنی سازی سازی انجام نمی دهند و سانتریفیوژهای IR-۱ نسبت به سانتریفیوژهای پیشرفته، از توان کمتری برای غنی سازی اورانیوم برخوردارند.

ایران در مدت ارائه این گزارش، یک آبشار سانتریفیوژهای IR-۴ دیگر را در تاسیسات اصفهان نصب کرد که در حال حاضر، در آن جا ۳۶ آبشار سانتریفیوژهای IR-۱، بیست و یک آبشارسانتریفیوژهای IR-۲m و پنج آبشار سانتریفیوژهای IR-۴ و سه آبشار سانتریفیوژهای IR-۶ نصب کرده است. برای نصب یک آبشار دیگر متشکل از هفت سانتریفیوژ IR-۴ برنامه ریزی می شود و نصب یک آبشار سانتریفیوژ IR-۴ نیز ادامه داشت.

ایران هیچ آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته دیگری را در تاسیسات فرآوری اورانیوم در اصفهان نصب نکرد که در حال حاضر در آن جا ۶ آبشار سانتریفیوژ IR-۶ و دو آبشار سانتریفیوژ IR-۶  فعال است، اگرچه ایران برنامه دارد تا ۱۴ سانتریفیوژ IR-۶ دیگر را نصب کند.

این موسسه مدعی است این روند کند نصب سانتریفیوژها به دنبال افزایش ناگهانی نصب سانتریفیوژها از اوت ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۳ رخ داد و کند کردن روند نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غنی سازی با این ماشین ها ممکن است یکی از مفاد نوعی تفاهم هسته ای غیررسمی با آمریکا باشد، اگرچه این موضوع راستی آزمایی نشده است.

میزان کلی و فعلی توانمندی ایران برای غنی سازی، سالانه، حدودا ۱۹ هزار و ۱۰۰ سو (SWU) برآورد شده است که در ارزیابی انجام شده در مدت ارائه این گزارش آژانس، تنها آبشارهایی که کار غنی سازی انجام می دهند در نظر گرفته شده اند. ایران در این مدت، هنوز از تمامی ظرفیت سانتریفیوژهای نصب شده اش برای غنی سازی در این تاسیسات استفاده نمی کرد.

میزان کلی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۹۴۹ کیلوگرم (جرم اورانیوم) کاهش یافت و از ۴۷۴۴.۵ کیلوگرم به ۳۷۹۵.۵ کیلوگرم (جرم اورانیوم) رسید( به نمودار ۱ مراجعه شود). این کاهش، عمدتا، ناشی از کاهش اورانیوم غنی شده با خلوص کمتر از ۲ درصد بود، با وجود این که ذخایر دیگر افزایش داشتند.

ذخایر اورانیوم غنی شده ایران با خلوص نزدیک به پنج درصد ۶۱۰.۷ کیلوگرم (جرم اورانیوم) افزایش پیدا کرد و به ۱۹۵۰.۹ کیلوگرم(جرم اورانیوم) یا ۲۸۸۵.۹ کیلوگرم(جرم هگزافلوراید) رسید. میانگین تولید اورانیوم با خلوص نزدیک به پنج درصد در این تاسیسات اتمی افزایش یافت، در حالی که سرعت گازدهی برای تولید اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی کاهش یافت.

با توجه به این داده ها، آلبرایت در ادامه گزارش تحلیلی خود مطرح می کند: به رغم افزایش رخ داده در مقدار اورانیوم غنی شده با خلوصی میان ۲ و پنج درصد در مدت ارائه این گزارش آژانس، ایران انباشت این مواد را در دو سال ونیم گذشته در اولویت قرار نداده است. افزون بر این، ایران پیشرفت برنامه ریزی شده ای در این تاسیسات اتمی نداشته است که تاسیسات غیرنظامی مهم برای تبدیل اورانیوم هگزافلوراید غنی شده با خلوص کمتر از ۵ درصد به پودر اورانیوم اکسید برای استفاده در سوخت رآکتور هسته ای محسوب می شود.

در این بخش از تحلیل آلبرایت با اشاره به ادعای وجود اهداف نظامی در برنامه هسته ای ایران که از سوی مقامات آن بارها رد شده، نوشت: آژانس هیچ پیشرفتی از سوی ایران در زمینه حل وفصل مسئله ناهمخوانی در موجودی اورانیوم طبیعی اش در این تاسیسات فرآوری اورانیوم (اصفهان) ارائه نکرد.

طبق گزارش آژانس، ایران رآکتور اراک را به کار نگرفته است که در حال حاضر به آن رآکتور آب سنگین خُنداب یا IR-۲۰ گفته می شود. ایران، پیشتر، به آژانس اطلاع داده بود که قصد دارد این رآکتور را در ۲۰۲۳ راه اندازی و در ۲۰۲۴ اجرای عملیات در آن را آغاز کند اما اقدامات عمرانی در این رآکتور ادامه دارند.

آژانس تاکید کرد که «ایران به مدت بیش از ۲ سال و نیم اطلاعات جدیدی را اعلام نکرده و آژانس قادر نبوده است دسترسی های تکمیلی ذیل پروتکل الحاقی را به هیچ یک از تاسیسات و محل ها در ایران برقرار کند.»

آژانس انرژی اتمی، هیچ پیشرفتی در نصب دوربین های نظارتی جدید در تاسیسات اتمی ایران، از جمله سایت های ساخت و مونتاژ سانتریفیوژها گزارش نکرده است. ایران همچنین اطلاعات و فیلم مربوط به دوربین ها و تجهیزات نظارتی را تحویل نداده و نبود تجهیزات نظارتی، به ویژه از ژوئن ۲۰۲۲ باعث شد آژانس نسبت به توانمندی اش در زمینه اثبات این که آیا ایران تغییری (در فعالیت) سانتریفیوژهای پیشرفته اش ایجاد کرده است یا ممکن است ایجاد کند، دچار تردید شود.

آژانس در این گزارش نتیجه گیری می کند که «تصمیم ایران برای خارج کردن تجهیزات پیشتر نصب شده آژانس برای بازرسی های برجامی و نظارت بر فعالیت های مرتبط با برجام، تاثیر زیان باری روی توانمندی آژانس برای اطمینان یابی از صلح آمیز بودن ماهیت برنامه هسته ای ایران داشته است.»

این در حالی است که در چارچوب همکاری های داوطلبانه ایران با آژانس در خردادماه سال جاری، تعدادی از دوربین های آژانس که در چارچوب قانون اقدام راهبردی جمع آوری شده بودند در سایت اصفهان (مرکز تولید سانتریفیوژ) دوباره نصب شدند. 

این دوربین ها با این شرط نصب شده اند که اطلاعات ذخیره شده در آن ها تا رسیدن به توافق بر سر برجام و چگونگی احیای آن، نزد ایران بماند و برای آژانس قابل دسترسی نیست. با این حال آژانس با وجود اطلاع از روند مذاکرات سیاسی و توقف اجرای تعهدات از سوی طرفین برجام هم چنان بر درخواست های فراپادمانی خود برای افزایش نظارت ها و بازرسی ها اصرار دارد و بر این رویه خود نیز ادامه می دهد.

نمودار ۱: تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته نصب شده در سه تاسیسات غنی سازی اورانیوم. در مدت این گزارش دهی، یک آبشار سانتریفیوژهای IR-۴ افزوده شد. همان طور که قابل مشاهده است، نصب سانتریفیوژها از فوریه ۲۰۲۳ نسبتا کمینه بوده است.

نمودار ۲
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان