در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

ایتنا - ربات های چت هوش مصنوعی مدل زبانی بزرگ (LLM) می توانند در کارهای خلاقانه، مانند استفاده های جایگزین طوفان فکری برای موارد معمول - که بازتابی از تفکر واگرا است - فراتر از یک انسان معمولی عمل کنند.

یک مطالعه جدید منتشر شده در ژورنال Scientific Reports نشان می‌دهد که ربات‌های چت هوش مصنوعی مدل زبانی بزرگ (LLM) می‌توانند در کارهای خلاقانه، مانند استفاده‌های جایگزین طوفان فکری برای موارد معمول - که بازتابی از تفکر واگرا است - فراتر از یک انسان معمولی عمل کنند.
 
به گزارش ایتنا و به نقل از سای‌تک‌دیلی، با این حال، افرادی که بالاترین امتیاز را در این ماموریت‌ها کسب کردند، همچنان از نظر نتایج از چت‌بات‌های برتر بهتر هستند.
 
تفکر واگرا نوعی فرآیند فکری است که اغلب با خلاقیت مرتبط است و بر تولید ایده‌ها یا راهکارهای مختلف برای یک کار خاص تأکید دارد.
 
این شیوه تفکر معمولاً با وظیفه استفاده‌های جایگزین (AUT) ارزیابی می‌شود، که در آن از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود تا در مدت زمان کوتاهی هرچه می‌توانند استفاده‌های جایگزین برای یک شیء روزمره پیشنهاد دهند. پاسخ‌های آنها از نظر چهار دسته مختلف نمره‌دهی می‌شوند: تسلط، انعطاف‌پذیری، اصالت و پرداختن به جزئیات.
 
میکا کویویستو و سیمونه گراسینی پاسخ 256 شرکت‌کننده انسانی را با پاسخ‌های سه ربات چت هوش مصنوعی (ChatGPT3، ChatGPT4 و Copy.Ai) با AUTها برای چهار شی (یک طناب، یک جعبه، یک مداد و یک شمع) مقایسه کردند. این پژوهشگران اصالت پاسخ‌ها را با رتبه‌بندی آنها بر اساس فاصله معنایی (میزان ارتباط نزدیک پاسخ با استفاده اصلی شیء موردنظر) و خلاقیت ارزیابی کردند.
 
یک روش محاسباتی برای کمی کردن فاصله معنایی در مقیاس 0 تا 2 استفاده شد، در حالی که ارزیاب‌های انسانی، که از منابع اصلی پاسخ‌ها بی‌اطلاع بودند، خلاقیت را از 1 تا 5 ارزیابی کردند. به طور متوسط، پاسخ‌های ایجاد شده توسط ربات چت به طور قابل توجهی بالاتر از پاسخ‌های انسانی برای فاصله معنایی (0.95 در مقابل 0.91) و خلاقیت (2.91 در مقابل 2.47) بودند.
 
پاسخ‌های انسانی در هر دو سنجش دامنه بسیار بیشتری داشتند - حداقل نمرات بسیار کمتر از پاسخ‌های هوش مصنوعی بود، اما حداکثر نمرات انسان‌ها به طور کلی بالاتر بود. بهترین پاسخ انسانی از بهترین پاسخ هر چت‌بات در هفت دسته از هشت دسته امتیازدهی بهتر بود.
 
این یافته‌ها نشان می‌دهد که ربات‌های چت هوش مصنوعی اکنون می‌توانند ایده‌های خلاقانه را حداقل به اندازه یک انسان معمولی تولید کنند. با این حال، این پژوهشگران خاطرنشان می‌کنند که آنها فقط عملکرد را در یک کار واحد مرتبط با ارزیابی خلاقیت در نظر گرفتند. آنها پیشنهاد می‌کنند که تحقیقات آینده می‌تواند چگونگی ادغام هوش مصنوعی را در فرآیند خلاقانه برای بهبود عملکرد انسان بررسی کند.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان