در سال هایی که نرخ بیکاری کاهش یافته و یا نرخ ثابتی را تجربه کرده، شاهد کاهش تعداد معتادان دستگیر شده هستیم.

به گزارش اقتصادآنلاین، بررسی آمار نشان می دهد، هر زمان بیکاری نرخ های بالاتری را تجربه کرده، تعداد معتادان دستگیرشده در کشور پس از مدت کوتاهی افزایش یافته است.

از سوی دیگر در سال هایی که نرخ بیکاری کاهش یافته و یا نرخ ثابتی را تجربه کرده، شاهد کاهش تعداد معتادان دستگیر شده هستیم. به طور کلی، نرخ بیکاری و معتادان دستگیر شده روند یکسانی را دنبال می کنند.

افزایش بیکاری، اعتیاد را نیز افزایش داد

افزایش بیکاری، اعتیاد را نیز افزایش داد

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان