با رأی نمایندگان مجلس، اعمال سهم قطعی سوابق تحصیلی (معدل) دانش آموزان در پذیرش دانشگاه ها تا سال 1406 به تأخیر افتاد.

با رأی نمایندگان مجلس، اعمال سهم قطعی سوابق تحصیلی (معدل) دانش آموزان در پذیرش دانشگاه ها تا سال 1406 به تأخیر افتاد.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان