از سال تحصیلی جدید، امتحانات نهایی در هر سه پایه دوره متوسطه دوم برگزار می شود و پیشنهاد آموزش و پرورش، برگزاری امتحانات نهایی از تمام دروس است همچنین سهم سوابق تحصیلی در کنکور 1403 همچنان 50 درصد است.

از سال تحصیلی جدید، امتحانات نهایی در هر سه پایه دوره متوسطه دوم برگزار می شود و پیشنهاد آموزش و پرورش، برگزاری امتحانات نهایی از تمام دروس است همچنین سهم سوابق تحصیلی در کنکور 1403 همچنان 50 درصد است.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان