سخنگوی دولت گفت: بعد از تاریخ ۱۸ اکتبر محدودیت های تسلیحاتی مصرح در برجام به صورت خودکار برطرف خواهد شد و هر اقدام طرف مقابل اقدام متناسب و متقابل ایران را در پی خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی درباره اقدام غیرقانونی تروئیکا و لغونشدن تحریم های تسلیحاتی اکتبر گفت: ایران براساس هر اقدام طرف مقابل اقدام متناسب و متقابل خود را انجام خواهد داد.

وی افزود: در بحث موضوعاتی که سه کشور اروپایی اعلام کردند، در فروش تسلیحاتی و یا روابط نظامی، ما با تحریم های سازمان مللی مواجه نیستیم. یکسری محدودیت هایی را در چارچوب برجام و مبتنی بر آن توافق پذیرفته بودیم که این محدودیت ها مبتنی بر مفاد برجام در تاریخ ۱۸ اکتبر باید برداشته شود و اینها به صورت خودکار باید حذف شوند.

دبیر هیئت دولت یادآور شد: بعد از تاریخ ۱۸ اکتبر محدودیت های مصرح در برجام به صورت اتوماتیک و خودکار برداشته خواهد و ایران براساس حقوق بین الملل می تواند با هر کشوری که علاقه مند به تعامل و همکاری است، همکاری و تعامل کند.

سخنگوی دولت تاکید کرد: ایران بر مبنای قوانین بین المللی در چارچوب منافع خود با کشورهای دوست تعامل می کند.

انتهای پیام

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان