اقتصاد جهانی به کدام سو می رود؟

۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۱۷:۴۰ چاپ کد خبر: 187287
از هر ۱۰ اقتصاددان ۶ نفر انتظار دارند که اقتصاد جهانی در سال آینده تضعیف شود. به گزارش اقتصادآنلاین، از هر ۱۰ اقتصاددان ۶ نفر انتظار دارند که اقتصاد جهانی در سال آینده تضعیف شود. از هر ۱۰ نفر ۹ نفر معتقدند ...

از هر ۱۰ اقتصاددان ۶ نفر انتظار دارند که اقتصاد جهانی در سال آینده تضعیف شود. به گزارش اقتصادآنلاین، از هر ۱۰ اقتصاددان ۶ نفر انتظار دارند که اقتصاد جهانی در سال آینده تضعیف شود. از هر ۱۰ نفر ۹ نفر معتقدند که عوامل ژئوپلیتیک باعث ایجاد نوسانات اقتصادی در سال آینده می‌شود.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان