سخنگو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: ما سعی کردیم در برنامه هفتم در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و نفت موانع را برای حضور بخش خصوصی و بخش های غیر دولتی باز کنیم. به گزارش اقتصاد آنلاین، محسن زنگنه، سخنگوی ...

سخنگو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: ما سعی کردیم در برنامه هفتم در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و نفت موانع را برای حضور بخش خصوصی و بخش های غیر دولتی باز کنیم. به گزارش اقتصاد آنلاین، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در گفت و گو با اقتصاد آنلاین اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق بخش خصوصی صندلی ثابت دارد.   وی افزود: در لایحه بودجه آمده بود که بانک مرکزی به صورت نامحدود در حوزه ارز اختیارات دارد و حتی مراجع قضایی هم حق ورود به تصمیمات بانک مرکزی را ندارند.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان