هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور یک رأی وحدت رویه ، دادگاه کیفری دو را مرجع صالح رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی (قاچاق) اعلام کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی برگزار شد.

کارگروه های تخصصی کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر در "دیوان عالی کشور" تشکیل شد

در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعبه بیستم و بیست ونهم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی با استنباط متفاوت از تبصره 5 ماده 63 الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 و نسخ یا عدم نسخ رأی وحدت رویه 809 مورخ 17/ 01/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شعبه بیستم دیوان عالی کشور با استنباط از این تبصره دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست ونهم در مورد مشابه دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته است.

قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث مفصل پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور را موافق موازین قانونی تشخیص دادند.

از مجموع 112 نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی 76 نفر رأی شعبه بیستم را تأیید کردند.

انتهای پیام/

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان