در واپسین روز برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار ۷ تفاهم نامه و توافق نامه میان پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای با دانشگاه ها منعقد شد.

به گزارش ایسنا، در آخرین روز از برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار، ۷ انعقاد تفاهم نامه و توافق نامه میان پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای با دانشگاه ها با هدف گسترش همکاری ها در زمینه توسعه فناوری های هسته ای منعقد شد.

در این راستا تفاهم نامه همکاری در حوزه فوتونیک و فناوری کوانتوم میان معاون پژوهش، فناوری و نوآوری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری برای راه اندازی رشته کشاورزی هسته ای در مقطع دکتری، تفاهم نامه همکاری با موضوع ارزیابی بالینی سیستم پرتودهی گاما درون کار خشک (کبالت ۶۰) به منظور پرتودهی فرآورده های خونی با پژوهشکده انکولوژی  ـ هماتولوژی و سل تراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران امضا شد.

هم چنین توافق نامه امکان سنجی انجام آزمون های TND و SEE به وسیله چشمه های پرتویی در اختیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای میان این پژوهشگاه و پژوهشکده فضایی، تفاهم نامه همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینه ارزیابی بالینی و دزیمتری رادیو داروی تشخیصی TC_cxcR۴ ۹۹m میان معاون پژوهش، فناوری و نوآوری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و دانشگاه علوم پزشکی شیراز، توافق نامه فناوری ساخت شتابگر الکترواستاتیک ES۲۰۰  میان پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و معاونت برنامه ریزی هسته ای و نظارت راهبردی سازمان انرژی اتمی به عنوان ناظر و  توافق نامه فروش ماده موثره قارچ کش میان پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و شرکت سبزکاوشان زیست کش منعقد شد. 

انتهای پیام

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان