از شب گذشته، آب شرب شهر لنگرود قطع شد که به گفته رضا رحیمی پور رئیس آبفا شهرستان لنگرود، دلیل قطعی به خاطر شکستگی یکی از لوله های اصلی آب شرب در اول جاده لیلاکوه بود که عملیات ترمیم لوله از همان دقایق اولیه آغاز شد و تاکنون نیز همکاران در حال حل مشکل هستند و امیدواریم طی چند ساعت آینده آب شرب در لوله های شهر و مشترکین جاری شود.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان