عضو هیئت مدیره انجمن طب اورژانس ایران با بیان این که بیماران در اورژانس بیمارستان ها از نظر وخامت حال، سطح بندی می شوند، گفت: به دلیل شرایط کاری پراسترس و تعرفه های پایین ۹۷ درصد صندلی های رشته طب ...

عضو هیئت مدیره انجمن طب اورژانس ایران با بیان این که بیماران در اورژانس بیمارستان ها از نظر وخامت حال، سطح بندی می شوند، گفت: به دلیل شرایط کاری پراسترس و تعرفه های پایین 97 درصد صندلی های رشته طب اورژانس خالی می ماند.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان