ماهواره تحقیقاتی ـ سنجشی پارس۱، با موفقیت در مدار ۵۰۰ کیلومتری خورشید آهنگ تزریق شد.

به گزارش خبرنگار فضا و نجوم خبرگزاری تسنیم، امروز پنج شنبه دهم اسفند سال جاری، ماهواره پارس1 توسط پرتابگر سایوز از پایگاه پرتاب وستوچنی روسیه به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار خورشید آهنگ با ارتفاع 500 کیلومتر از سطح زمین تزریق شد.

بنا بر این گزارش، ماهواره پارس1، ماهواره ای تحقیقاتی است که مراحل طراحی، ساخت، تجمیع و آزمون آن در پژوهشگاه فضایی ایران انجام شده است. این ماهواره 134 کیلوگرمی، از سری ماهواره های تحقیقاتی ـ سنجشی پژوهشگاه فضایی ایران است و به منظور تصویربرداری کاربردی، توسعه بازار داده های سنجشی داخلی، و توسعه و آزمون فناوری های مورد نیاز ماهواره های سنجشی عملیاتی بومی طراحی و تولید شده است.

این ماهواره دارای سه دوربین تصویربرداری است و اطلاعات منابع زمینی را در سه محدوده طیفی مرئی، فروسرخ موج کوتاه و فروسرخ گرمایی دریافت می کند. دوربین طیف رنگی و فروسرخ موج کوتاه این ماهواره در کمتر از 100 روز، 95 درصد اراضی ایران را تصویربرداری می کند. همچنین، دوربین با طیف فروسرخ گرمایی با قابلیت تصویربرداری در شب قادر است، کل اراضی ایران را در کم تر از 45 روز تصویربرداری کند.

از دیگر مأموریت های این ماهواره می توان به آزمون مکانیزم پنل های خورشیدی بازشونده، آزمون اصلاح مدار با پیشرانش گاز سرد، آزمون عملکرد تعیین موقعیت ماهواره مستقل از GPS مبتنی بر روش موقعیت یابی بومی، آزمون عملکرد مجموعه تولید، تبدیل و توزیع توان در مدار با صفحات خورشیدی بازشونده و بردهای بومی، آزمون ارسال داده تصاویر با نرخ بالا در باند فرکانسی X، سنجش میزان تشعشعات فضایی در مدار با استفاده از محموله اندازه گیری میزان تشعشعات فضایی (دزیمتری) اشاره کرد.

کاربرد "ماهواره پارس1" در کشاورزی، محیط زیست و جنگلداری است

فناوری های مورد استفاده در ماهواره پارس1 شامل لینک ارتباط مخابراتی در باند فرکانسی V/UHF، لینک ارتباط مخابراتی طیف گسترده در باند فرکانسی S، لینک ارتباط مخابراتی در باند فرکانسی X، سنسور تعیین موقعیت GPS، سنسور تعیین موقعیت ODS، سنسور خورشید، سنسور ستاره، سنسور مغناطیس سنج، سنسور ژایروسکوپ، سنسورهای سنجش میزان تشعشعات فضا، لوله حرارتی، تجهیزات سخت افزاری و ساختارهای نرم افزاری مدیریت حالت های مختلف افزونگی و پنل های خورشیدی است. این فناوری ها مبنای فناوری های مورد نیاز ماهواره های عملیاتی آینده کشور خواهد بود.

انتهای پیام/

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان