پیک سفر به خصوص تعطیلات نوروز و افزایش موج سفرهای بین شهری، حضور مردم در محوطه های طبیعی کشور بیشتر می شود. اما نبود فرهنگ لازم برای حفاظت از محیط زیست، باعث تخریب طبیعت و عرصه های منابع طبیعی می شود، ...

تصویربردار: مسعود زارع / تدوینگر: جواد علیزاده

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان