مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، با اشاره به اتمام فاز مطالعاتی احداث تونل شهید متوسلیان گفت: این پروژه با اعتبار 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی احداث خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، با اشاره به اتمام فاز مطالعاتی احداث تونل شهید متوسلیان گفت: این پروژه با اعتبار 30 تا 40 هزار میلیارد تومانی احداث خواهد شد.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان