سرپرست سازمان تاکسیرانی شهر تهران از آغاز ورود 1000 دستگاه تاکسی برقی به خیابان های پایتخت از هفته جاری خبر داد.

سرپرست سازمان تاکسیرانی شهر تهران از آغاز ورود 1000 دستگاه تاکسی برقی به خیابان های پایتخت از هفته جاری خبر داد.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان