پدری که فرزند خود را به دلیل اعتیاد به قتل رسانده بود، بازداشت شد.

پدری که فرزند خود را به دلیل اعتیاد به قتل رسانده بود، بازداشت شد.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان