به گزارش لنگرخبر، دو سال از عمر شورای شهر لنگرود میگذرد که در دو سال گذشته غلامرضا منصفی ریاست شورای شهر لنگرود را بر عهده داشت و در انتخابات هیئت رئیسه سال سوم اینبار نوبت به مدیراسبق آموزش و پرورش رحیم شیخ طاهر رسید. از چندی قبل از انتخابات هیئت رئیسه زمزمه هایی برای تغییر به گوش می رسید که هم اکنون همان شنیده ها به حقیقت پیوسته است. همچنین در این مدت صدای استیضاح شهردار فعلی لنگرود نیز در میان شهر پیچیده و برخی حمایت و برخی مقابله میکردند که البته بسیار عادی است. بعد از پایان انتخابات شورای شهر لنگرود و مشخص شدن اعضا در دور چهارم، نگاه مردم به این دوره شورا مثبت بود چرا که از تمام طیف ها و عقیده ها و البته افرادی تحصیل کرده و با تجربه تیم 9 نفره شورای شهر را تکمیل می کرد ولی در ادامه نظر شهروندان به عملکرد شورا مطلوب نبود. در طول دو سال از عمر شورای شهر لنگرود تا کنون یک شهردار و دو سرپرست تصدی شهرداری را بر عهده گرفتند که به غیر از دو سرپرست، در انتخاب شهردار قبلی که رحمان انصاری نام داشت نیز خود روایتی دارد که اگر نوشته شود کتابی خواهد شد که در مدت یک سال به دلایلی استعفای خود را به شورا شهر لنگرود اعلام که با توجه به اینکه اعضای شورا در جریان برخی قضایا بودند با استعفا موافقت کردند و نوبت به تقی شریفی حراست شهرداری لنگرود رسید تا به عنوان سرپرست منصوب شود. در این بین افشین گلباغی که از بدنه شورا بود به عنوان یکی از گزینه های شهرداری لنگرود انتخاب شد و البته رضا کحالی نیز در لیست نامزدها حضور داشتند. با کش و قوس های فراوانی افشین گلباغی با 5 رای غلامرضا منصفی، رحیم شیح طاهر، اعظم سیگارودی، ناصر احمدی شاد و افشین گلباغی، به عنوان شهردار انتخاب شد که در مقابل منوچهر مهدی پور – علی اصغر حجامی – مهرداد زحمتکش – رقیه سروری حضور داشتند. 4 نفر مخالف روند انتخاب گلباغی به عنوان شهردار بودند و حتی برخی از اعضا شورا چند جلسه ای را نیز در شورا حضور نیافتند که در اخر نیز راه به جایی نبردند. شاید کسی باور نکند که برخی افراد به دلیل مخالفت با شهردار انتخاب شده اقدام به شرط بندی کردند که عمر گلباغی در سمت شهردار لنگرود به یک سال ختم نشود و به همین جهت به نظر میرسد هنوز هم در تلاش و تکاپو است که هم اکنون شاهد طرح سوال از سوی شورا با حدود 15 سوال از شهردار هستیم. طبق شنیده ها غلامرضا منصفی، احمدی شاد و میرموسوی مخالف استیضاح شهردار فعلی هستند ولی در مقابل برخی عزم خود را برای استیضاح جزم کرده اند و باید منتظر فردا پنج شنبه بود که نتیجه جلسه طرح سوال چه خواهد بود. نکته قابل تامل برگشت تعدادی از جمع 5 نفره در انتخاب گلباغی به عنوان شهردار، به جمع 4 نفره مخالف هستیم، البته یکی از حق و حقوق های اعضای شورای شهر نظارت بر عملکرد شهردار و طرح سوال و ... می باشد که حق قانونی شورا به شمار می آید. این نکته نیز قابل تامل است که به نظر می رسد تعدادی از اعضای شورا اختیاری از خود ندارند و گوششان به دهان برخی افراد دیگر است و این لفظ را شاید برخی شنیده باشند که من نظری ندارم و هر چه ... بگوید من هم همان را میگویم!!! اعتماد و انتخاب اعضا فعلی شورا توسط مردم این بود که بتوانند خود تصمیم و صلاح شهری را در نظر بگیرند ولی انگونه که مشخص است تصمیم گیرنده برخی افراد اشخاص دیگری هستند. سوال اینجاست ؟ اعضای شورا که بر عملکرد شهردار نظارت دارند چه کسی بر عملکرد خود اعضای شورا نظارت می کند؟ ایا در طرح سوال فعلی صلاح شهری و مردم در نظر گرفته شده است یا به خاطر شرط بندی برخی و تحریک اشخاص و البته با توجه به مخالفت قبلی دست به اینکار زده اند؟ شورایی که در درون خود هنوز به اجماع نرسیده اند و در طول دو سال چند شهردار و سرپرست را تجربه کرده اند ایا عدم وجود ثبات مدیریت را نمیتوان به شورای چهارم نسبت داد؟ البته انتقاد هایی نسبت به شهردار نیز وجود دارد که در برخی یادداشت های شهروندان و اخبار لنگرخبر به آن ها اشاره شده است. این نیز قابل ذکر است که یکی از سایت های بنفش، یکی از دلائل استیضاح شهردار لنگرود را سیاسی و انتخاباتی اعلام کرد و نظر داشتند که چون افشین گلباغی از حامیان دولت اعتدال است طیف مقابل در شورا اقدام به برکناری کرده اند که این نکته را میتوان رد کرد، چرا که در سال گذشته افشین گلباغی توسط اصولگرایان شورای شهر انتخاب شدو میتوان شخصی نگری را علاوه بر حق قانونی شورا مبنی بر طرح سوال از شهردار، را از عوامل این اقدام به شمار آورد. با توجه به وضعیت موجود شهری شاید بهتر باشد برخی از اعضای شورای شهر لنگرود با نگاه عامه و مردمی جهت توسعه و پیشرفت شهر بنگرند و به جای پذیرش دخالت و تحمیل نظر افراد خارج از شورا به اعضای شورا با اجماع 9 نفره خود تصمیم گیری کنند. ولی این سوال همچنان بی جواب است که چه کسی بر عملکرد شورای شهر نظارت دارد؟
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان