به گزارش لنگرخبر، فرامرز محمدی پور یکی از شاعران و نویسندگان لنگرودی شعری با موضوع عاشورا را سروده که در زیر آمده است.نذر عاشورا؛اثری از فرامرز محمدی پور         صدای العطش             (1)سنان مقهور آواز لب گلستم مبهوت صبر زینب گلاگر چه این همه گل خفته در خاکنخواهد مرد هرگز مکتب گل       (2)گل نیلوفرم عطشان و بی تابلب تشنه نشسته بر لب آبصدای العطش هر سو بلند استخدایا قوم کوفی مانده در خواب؟       (3)زمین شرمنده از گل یاس چیدهفلک حیرانی زخم سپیدهچکاوک چکّه چکّه می سرایدبه نام نامی زهرای دیده      (4)رقیه! داغ گلناری بمیرمعزیزا! زخم اشراری بمیرملبت تشنه، دلت بارانی غمخدایا ،چشم خونباری بمیرم      (5)عمو جان کربلا امشب عجیب استستاره - چشم بارانی - غریب استچرا امشب ستاره پای خیمهدعا خوان دعای یا حبیب است       (6)بهار و کربلا و داغداریقرین آیه های بی قراریچنین داغی ندیده کس مبینادقیامت تا قیامت سوگواری      (7)ندارد زندگی دیگر حلاوتنگو کوفه، بگو دشت قساوتبه هرسو چشم می دوزی عیان استشقاوت های مشتی پر شقاوت!

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان