به گزارش لنگرخبر،  خدایگانی رییس شورای اسلامی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار پیک دانشجو در ارتباط با استیضاح شهردار لنگرود (افشین گلباغی) گفت: پروسه استیضاح از لحاظ شکلی  مشکل داشت به همین علت از شورای شهر لنگرود مدارک لازمه را خواستیم که ارائه دهند و با تذکرات این روند استیضاح رعایت شد و در پایان به این نتیجه رسیدیدم که احتیاجی به اعتراض نیست. وی ادامه داد: بر اساس ماده ۷۳ ابتدا تذکر کتبی باید صورت بگیرد ،یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر اگر به روند اجرایی شهرداری اعتراضی دارند کتبا اعتراض خودشان به رییس شورا اعلام می کنند و رئیس شورا مکتوب به جناب شهردار میدهد و این روند در شورای شهر لنگرود صورت گرفت، یعنی ابتدا طرح سوال صورت گرفت و سپس استیضاح شهردار انجام شد .تقریبا میشود گفت این پروسه قانونی تا حدودی رعایت شد. خبرنگار پیک دانشجو: پس این استیضاحی که در لنگرود اتفاق افتاده از نظر شما قانونی بود؟ بله قانونی بود! وی در پایان گفت: دو منبع میتواند در مصوبات شورای شهر ایراد بگیرد ۱-فرمانداران شهرستان ۲-شورای اسلامی استان
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان